Szanowni mieszkańcy!!!

 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. przypomina o obowiązku złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków) do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Kto musi złożyć deklarację CEEB?

Zgłoszenie muszą złożyć właściciele domów jednorodzinnych, lokali mieszkalnych,lokali usługowych i handlowych.

Zgłoszenia możemy dokonać:

1. przez internet, w formie elektronicznej na stronie www.ceeb.gov.pl, za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu

2. w formie papierowej w siedzibie Urzędu Miasta przy ul. Plac Wolności 1, w pokoju nr 3 oraz Administracji Budynków Mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 41.