Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na: "Dostawę materiałów biurowych, środków czystości oraz tonerów na potrzeby Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie" - Pobierz 

ADRES: ul. 3 Maja 48, 58-260 Bielawa
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 08.03.2021r. do godz.  10:00

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1  - Pobierz 
Formularz ofertowy - załącznik nr 2 - Pobierz(pdf)  Pobierz (doc)
Formularz cenowy - załącznik nr 3 - Pobierz(pdf)  Pobierz (doc)
Oświadczenie wykonawcy - załącznik nr 4 - Pobierz 
Projekt umowy - Pobierz 

Protokół z otwarcia ofert z dn. 08.03.2021r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 10.03.2021r. - Pobierz