Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą: "Wykonania audytu energetycznego, kosztorysu inwestorskiego, projektu na termomodernizację uwzględniającego wytyczne w/w audytu na budynku przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie" - Pobierz 

ADRES: ul. Pocztowa 8-8a, 58-260 Bielawa
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.01.2021r. do godz. 10:00

Protokół z otwarcia ofert z dnia 11.01.2021r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.01.2021r. - Pobierz