Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania tynków w lokalu mieszkalnym" - Pobierz 

ADRES: 3 Maja 50/2, 58-260 Bielawa
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.12.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 28.12.2020r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.12.2020r. - Pobierz