Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania prac dekarskich polegających na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu awarii" - Pobierz 
Wykaz budynków - Pobierz 
Kontrolka pracy - wzór - Pobierz
ADRES: Budynki będące własnością Gminy Bielawa zarządzane przez MZBM Sp. z o.o. w Bielawie
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 18.12.2020r. do godz. 11:00

Protokół z otwarcia ofert z dn. 18.12.2020r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.12.2020r. - Pobierz