Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Wolności 50 i Wolności 75, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu klatek schodowych" - Pobierz 

ADRES: ul. Wolności 50, Wolności 75,  58-260 Bielawa
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.04.2021r. do godz. 9:00