Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa oraz Wspólnot Mieszkaniowych zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Robót remontowych hydraulicznych - prac polegających na...
Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Brzeżna 25 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Częściowej wymiany krokwi w budynku przy ul. Brzeżnej 25 w Bielawie"

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 38 zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe w sprawie: "Wymiana biegu schodowego na klatce schodowej "