Wnioski o przydział lokalu należy składać w terminie od 13 do 21 marca 2023 roku.

UWAGA !
Do wniosku należy dołączyć trzy wymagane załączniki tj.:
deklarację o wysokości dochodów potwierdzoną zaświadczeniem od pracodawcy za ostatnie trzy miesiące tzn.: styczeń, luty 2023r oraz grudzień 2022r.
oraz oświadczenie o stanie majątkowym swoim i swojego gospodarstwa domowego.

W przypadku nieuzyskania dochodów należy złożyć pisemne oświadczenie stanowiące załącznik do zaświadczenia o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do wykonania niezbędnych prac remontowych we własnym zakresie oraz lokali przeznaczonych do zasiedlenia w najem socjalny - Załącznik

Struktury lokali - Załącznik

Wniosek o najem lokalu z zasobu Gminy z wymaganymi załącznikami - Pobierz