Wnioski o przydział lokalu należy składać w terminie od 15 do 23 marca 2021 roku.

UWAGA !
Do wniosku należy dołączyć trzy wymagane załączniki tj.
deklaracja o wysokości dochodów potwierdzoną zaświadczeniem od pracodawcy za ostatnie trzy miesiące tzn. grudzień 2020r., styczeń, luty 2021r. oraz oświadczenie o stanie majątkowym swoim i swojego gospodarstwa domowego.

W przypadku nieuzyskania dochodów należy złożyć pisemne oświadczenie stanowiące załącznik do zaświadczenia o braku korzystania ze świadczeń socjalnych oraz braku posiadania statusu osoby bezrobotnej.

Wykaz wolnych lokali mieszkalnych przeznaczonych do wykonania niezbędnych prac remontowych we własnym zakresie, lokali przeznaczonych do zasiedlenia po wpłacie kaucji oraz lokale socjalne - Załącznik

Struktury lokali - Załącznik

Wniosek o najem lokalu z zasobu Gminy z wymaganymi załącznikami - Pobierz