Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie  zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż: "Nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym stanowiącym własność Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o.
w Bielawie, o powierzchni użytkowej 72,53m2 położonej w miejscowości Bielawa, przy ul. Wolności 54a, którą stanowi działka gruntu nr 442/1 obręb Południe o powierzchni 56m2, gmina Bielawa, powiat dzierżoniowski, województwo dolnośląskie. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00019194/4. - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa,  ul. Wolności 54a

Oferty można składać w terminie od dnia 28.12.2020r. do dnia 14.01.2021r.
w siedzibie Spółki pokój 7(Biuro Obsługi Klienta)

Protokół z otwarcia ofert z dnia 15.01.2021r. -  Pobierz