Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi pn.: "Pełnienie obowiązków inspektora w branży elektrycznej" - Pobierz

ADRES: budynki i lokale mieszkalne stanowiące własność Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzane przez MZBM Sp. z o.o. w Bielawie.

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.01.2021r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert z dnia 12.01.2021r. - Pobierz