Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą: "Utrzymania Targowiska Miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie" - Pobierz 

ADRES: ul. Kwiatowa, 58-260 Bielawa
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.12.2020r. do godz. 10:00
Protokół z otwarcia ofert z dn. 31.12.2020r. -  Pobierz