Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Robót remontowych hydraulicznych - prac polegających na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu awarii", roboty dotyczą:
- instalacji centralnego ogrzewania
- instalacji gazowej
- wykonywania robót towarzyszących obejmujących roboty tynkarskie i murarskie
Pobierz 
Wykaz budynków

ADRES:  58-260 Bielawa, budynki będące własnością Gminy Bielawa i Wspólnot Mieszkaniowych zarządzane przez MZBM Sp. z o.o. w Bielawie
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30.12.2020r. do godz. 12:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 30.12.2020r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.12.2020r. - Pobierz