Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na usługę: " Zimowego utrzymania dojść do budynków zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o." - Pobierz 

ADRES: MZBM Sp. z o.o., ul.3 Maja 48, 58-260 Bielawa w Biurze Obsługi Klienta, pok. nr 7
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 23.12.2020r. do godz. 9:00
Termin otwarcia ofert dnia 23.12.2020r. o godz. 10:00 w siedzibie spółki, ul. 3 Maja 48 w Bielawie

  • Protokół z otwarcia ofert z dnia 23.12.2020r. - Pobierz 
  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 23.12.2020r. - Pobierz