Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Budowy pomieszczeń gospodarczych" - Pobierz 

ADRES: 58-260 Bielawa, działka o nr geodezyjnym 885/36,  o/Północ
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.11.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 16.11.2020r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 17.11.2020r. - Pobierz