Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Przygotowania lokali socjalnych i mieszkalnych do zasiedlenia" - Pobierz 
Przedmiary robót (załączniki  4-10) - Pobierz 

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Dzierżoniowska 26/20, Brzeżna 2/5a, Brzeżna 2/8, Waryńskiego 3/6, Wolności 74a/6, Strażacka 6/6, Brzeżna 35/4
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 09.11.2020r. do godz. 9:00
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 09.11.2020r. - Pobierz