Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działając w imieniu Gminy Bielawa zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: "Doraźne usługi dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji w budynkach gminnych i budynkach zarządzanych przez MZBM Sp. z o.o."  - Pobierz

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 06.11.2020r. do godz. 9:00

Protokół z otwarcia ofert z dnia 06.11.2020r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 06.11.2020r. - Pobierz