Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowskiej 63, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Robót instalacyjnych polegających na wymianie kotłów gazowych w kotłowni budynku" - Pobierz 

ADRES: 58-260 Bielawa, ul.  Piastowska 63
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.07.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 31.07.2020r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 31.07.2020r. - Pobierz