Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sienkiewicza 6, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Malowania elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul.  Sienkiewicza 6
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.07.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 20.07.2020r. - Pobierz