Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Kasztanowa 6, Wolności 29, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany wewnętrznej instalacji gazowej na częściach wspólnych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Kasztanowa 6, Wolności 29
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.05.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 29.05.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 29.05.2020r. - Pobierz