Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Kasztanowa 11, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania ocieplenia ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Kasztanowa 11
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 28.05.2020r. -  Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  z dnia 29.05.2020r. - Pobierz