Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany stolarki okiennej i drzwiowej w lokalu użytkowym" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 54b
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 26.05.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 26.05.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.05.2020r. - Pobierz