Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych Wolności 19, Frankowskiego 15, Frankowskiego 16, zaprasza do złożenia oferty na usługę dotyczącą: "Wykonania projektów budowlanych na przebudowę wewnętrznej instalacji gazowej w częściach wspólnych budynków wielorodzinnych" - Pobierz

ADRES: 58-260 Bielawa, ul. Wolności 19, Frankowskiego 15, Frankowskiego 16
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.05.2020r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 21.05.2020r. - Pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 21.05.2020r. - Pobierz