Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe hydrauliczne pn: "Roboty remontowe hydrauliczne - prace polegające na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu awarii" - Pobierz 

ADRES: budynki będące własnością Gminy Bielawa zarządzane przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie.

Załączniki:
Załącznik 1 - Formularz ofertowy
Załącznik 2
- Oświadczenie wykonawcy
Załącznik 3 -
Projekt umowy
Załącznik 2 do umowy  - Wykaz budynków
Załącznik 3 do umowy  - Kontrolka pracy

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20.12.2023r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dn. 20.12.2023r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.12.2023r. - Pobierz