Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi dotyczącej: "Utrzymanie Targowiska Miejskiego przy ul. Kwiatowej w Bielawie"

- ZAPROSZENIE - 
 - OFERTA -
- ZAŁĄCZNIKI -
- UMOWA -

ADRES: ul. Kwiatowa, 58-260 Bielawa
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.12.2023r. do godz. 10:00
w siedzibie Zamawiającego tj. MZBM Sp. z o.o. w Bielawie ul. 3 Maja 48


Protokół z otwarcia ofert z dnia 15.12.2023r - pobierz
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - pobierz