Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie  zaprasza do złożenia oferty na roboty remontowe dotyczące: " Robót budowlanych dekarskich - prace polegające na konserwacji, naprawie, zabezpieczeniu i usuwaniu awarii" - Pobierz 

ADRES: 58-260 Bielawa, budynki będące własnością Gminy Bielawa zarządzane przez MZBM Sp. z o.o. w Bielawie.

Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - Pobierz 
Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 2 - Pobierz 
Projekt umowy - Załącznik nr 3 - Pobierz 
Wykaz wykonanych robót budowlanych- Załącznik nr 4 - Pobierz 
Kontrolka pracy - Pobierz 
Wykaz budynków objętych zamówieniem - Pobierz 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.12.2023r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dn. 21.12.2023r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 27.12.2023r. - Pobierz