Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu lokalu mieszkalnego po pożarze" - Pobierz 


ADRES: ul.1 Maja 7/7,  58-260 Bielawa
Formularz ofertowy - Załącznik nr 1 - Pobierz
Oświadczenie wykonawcy - Załącznik nr 2 - Pobierz
Projekt umowy - Załącznik nr 3 - Pobierz
Obmiar - Załącznik nr 4 - Pobierz

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 28.10.2021r. do godz. 10:00
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dn. 28.10.2021r. - Pobierz