Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wykonania izolacji pionowej" - Pobierz 

ADRES: ul. Nowobielawska 51,  58-260 Bielawa
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15.04.2021r. do godz. 9:00