Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wyprofilowania terenu" - Pobierz 

ADRES: ul. Górska 2,  58-260 Bielawa
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 16.04.2021r. do godz. 9:00