Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Ocieplenie ścian elewacji styropianem grafitowym" - Pobierz 

ADRES: ul. Bohaterów Getta 4,  58-260 Bielawa
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 01.04.2021r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dn. 01.04.2021r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.04.2021r. - Pobierz