Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu schodów wejściowych do budynku" - Pobierz 

ADRES: ul. Tkacka 6,  58-260 Bielawa
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 31.03.2021r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 31.03.2021r. - Pobierz 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 31.03.2021r. - Pobierz