Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Sowia 8, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Remontu klatki schodowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego" - Pobierz 

ADRES: ul. Sowia 8,  58-260 Bielawa
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 12.03.2021r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dnia 12.03.2021r. - Pobierz 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 15.03.2021r. - Pobierz