Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie działający w imieniu Gminy Bielawa, zaprasza do złożenia oferty na robotę budowlaną dotyczącą: "Wymiany biegu schodowego z parteru na I piętro" - Pobierz 

ADRES: ul. Nowobielawska 87,  58-260 Bielawa
Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 11.03.2021r. do godz. 9:00
Protokół z otwarcia ofert z dn. 11.03.2021r. -  Pobierz