Administracja Budynków Mieszkalnych
ul. Wolności 54, 58-260 Bielawa

Tel. (74) 834 10 33

Godziny przyjmowania mieszkańców w zakresie eksploatacji: od poniedziałku do piątku od 07:00 do 09:00 oraz od 13:00 do 15:00
Praca w terenie od 09:00 do 13:00

ADMINISTRATORZY:

1. Ryszarda Szyszka
2. Katarzyna Frąckiewicz

WYKAZ BUDYNKÓW:

Nazwa ulicy: Nr budynku:
ul. Dzierżoniowska 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 31, 32
ul. Prosta 1, 2, 3
ul. Wodna 1, 2, 3, 5, 26, 29
ul. Brzeżna 2, 6, 6A, 10, 11, 13, 16, 18, 18A, 20, 20A, 21, 22-22A, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 39, 43, 44, 45, 462, 6, 6A, 10, 11, 13, 16, 18, 18A, 20, 20A, 21, 22-22A, 25, 27, 29, 31, 34, 35, 39, 43, 44, 45, 46
ul. Wolności 1, 1A, 2, 10A, 11, 11A, 12, 13, 14, 16, 17, 17A, 18, 19, 21, 25, 27A, 28, 28A, 29, 30, 31, 33, 34A, 34B, 34D, 35, 36, 37, 38, 38A, 40, 41, 42, 43, 46, 47, 49, 50, 51, 51A, 52-52A, 53-53A, 54, 54A, 54B, 55, 56, 58, 60, 60A, 61, 61A, 63, 65, 66, 66A, 66B, 68, 69-69A, 69B-69C, 70, 72, 72A, 73, 74A, 75, 76, 79-79A, 80A, 81-81A, 82B, 83, 84, 86A, 87, 88A, 90, 91, 96A, 96, 97, 97A, 99-99A, 100, 103, 103A, 104
ul. Pocztowa 4,4A,8,8A
ul. Żeromskiego 10, 13, 14, 19, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 3910, 13, 14, 19, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39
ul. Tkacka 1, 1A, 3, 3A, 5, 6, 8, 12, 19, 19A, 211, 1A, 3, 3A, 5, 6, 8, 12, 19, 19A, 21
ul. Szpakowa 28, 38, 39
ul. Wojska Polskiego 6
ul. Bohaterów Getta 1, 4, 6, 8, 12, 14, 17, 22, 23D, 41, 42, 43, 48, 49
ul. Wschodnia 25, 26, 28
Administracja nr 1
ul. Wolnosci 54
Tel: (74) 834 10 33
rejon1@mzbmbielawa.pl

Administracja nr 2 
ul. Bankowa 5
Tel: (74) 834 45 62
rejon2@mzbmbielawa.pl

Administracja nr 3 
ul. Piastowska 41
Tel: (74) 833 86 55
rejon3@mzbmbielawa.pl

Administracja nr 4
ul. Piastowska 41
Tel: (74) 833 86 55
rejon4@mzbmbielawa.pl