Kolejne dofinansowanie do remontu

Niedawno informowaliśmy Państwa o uzyskanych dotacjach dla kilku wspólnot mieszkaniowych, którymi mamy zaszczyt zarządzać na przeprowadzenie termomodernizacji.

18.04.2024r. otrzymaliśmy kolejną pozytywną informację. Dotyczy ona przyznania premii termomodernizacyjnej, która związana jest z zaplanowaną inwestycją polegającą na dociepleniu ścian zewnętrznych zgodnie z opracowaną dokumentacją (warstwa izolacji termicznej 15 cm, styropian o współczynniku 0,033).

Szacowana wartość termomodernizacji to 235.000 zł. Po pozytywnej ocenie weryfikacyjnej audytu energetycznego wspólnota mieszkaniowa uzyskała bezzwrotną premię w wysokości 56.999,98 zł

Realizacja przedsięwzięcia zakłada roczne oszczędności kosztów energii cieplnej na poziomie ok. 35%.

Jednocześnie informujemy, że obecnie w trakcie ocen jest kilka wniosków o wsparcie realizacji inwestycji dla wspólnot mieszkaniowych, a kolejne wspólnoty rozważają przystąpienie do opracowania dokumentacji niezbędnych do ubiegania się o wsparcie zewnętrzne.

Mamy nadzieję, że dobra współpraca, zrozumienie i wspólne cele przyniosą następne pozytywne informacje dotyczące uzyskania dofinansowania do remontów dla naszych Klientów.