Minęło 5 wspólnych lat

Podsumowanie działalności zarządcy nieruchomości w kadencji samorządowej 2019-2023

/Daniel Dubas – Prezes Zarządu MZBM Sp. z o. o./

Ofensywa remontowa dzięki właścicielom

W latach 2019-2023 właściciele nieruchomości, którymi mamy zaszczyt zarządzać przeprowadzili ofensywę inwestycyjną. Czynnikami jakie miały wpływ na podjęcie decyzji o remontach to koszty związane ze wzrostem ogrzewania, zdegradowana izolacja pionowa i pozioma budynków oraz stan estetyczny nieruchomości oraz nowelizacja i pojawienie się nowych programów wsparcia ze środków zewnętrznych.

We wskazanym okresie łączne wydatki w zakresie remontów wyniosły ponad 25 mln zł. Udział Gminy Bielawa wyniósł ponad 13 mln zł. Dodatkowo współpraca Gminy Bielawa i Spółdzielni Socjalnej ARTE pozwoliła na udział w pilotażowym programie „Wzajemnie potrzebni” w ramach którego Spółdzielnia uzyskała dotację i wyremontowała 34 lokale mieszkalne. Wartość robót oszacowano na kwotę 2,44 mln zł. Dzięki temu partnerstwu w Bielawie powstała Społeczna Agencja Najmu oferująca wynajem wyremontowanych lokali dla osób potrzebujących wsparcia, które zadeklarują udział w realizowanym przez Spółdzielnie programie.

Poniżej zestawienie głównych składowych przeprowadzonych prac.

Lp.

Rodzaj robót

Ilość

Wartość /zł/

Udział gminy /zł/

1

Dachy

69

4.027.665

1.725.274

2

Elewacje

50

4.032.674

771.755

3

Kominy

62

449.241

172.985

4

Instalacja gazowa

102

1.974.598

814.122

5

Instalacja elektryczna

83

1.787.397

774.657

6

Odwodnienia

73

1.445.375

598.857

7

Stolarka drzwiowa i okienna

288

882.039

608.409

8

Malowanie klatek schodowych

57

1.223.667

481.166

9

Inne m.in. wod.-kan., schody…

 

2.358.474

1.266.271

10

Awarie

 

2.456.342

1.596.736

11

Inwestycje na zasobie Gminy (100%)

W tym remont 22 lokali mieszkalnych

 

4.398.248

 

4.398.248

 

 

Suma 1-11

 

25.035.720

13.208.480

12

Modernizacja 34 lokali mieszkalnych gminy SAN

 

2.445.886

2.445.886

 

RAZEM

 

27.481.606

15.654.366

Bezzwrotne środki zewnętrzne jakie udało się pozyskać dla naszych klientów wyniosły łącznie ponad 2,2 mln zł.

Pomimo zaangażowania i podejmowanych kroków wiele spraw wciąż czeka na rozwiązanie. Problemy techniczne, braki finansowe, konflikty dotyczące zakresu prac często uniemożliwiają realizację nawet prostych remontów. Tak jak każdy z Państwa chcielibyśmy by wszystkie te drażliwe tematy były już rozwiązane i staramy się by do tego doprowadzić, ale jesteśmy tylko zarządcą nieruchomości, a nie właścicielem który partycypuje w kosztach inwestycji.

Plany na najbliższe lata

Obecnie kilkanaście nieruchomości będących wspólnotami mieszkaniowymi realizuje inwestycje z udziałem dotacji, a kolejne opracowują niezbędną dokumentację.
Dodatkowo przygotowaliśmy w imieniu Gminy Bielawa dokumentację projektową oraz uzyskaliśmy pozwolenie na budowę w zakresie termomodernizacji 3 budynków gminnych oraz adaptacje na mieszkania kolejnych pomieszczeń gospodarczych. Prowadzimy intensywne starania o pozyskanie środków dotacyjnych. Jednocześnie trwają przygotowania do kolejnej inwestycji gminnej, która obejmie aż 31 nieruchomości , a prace będą polegały na termomodernizacji oraz wymianie źródeł ogrzewania. Wstępnie dla części tej inwestycji mamy uzyskany montaż finansowy na poziomie ok. 15 mln. zł , a dla pozostałej części po zakończeniu działań w zakresie dokumentacji projektowej rozpoczniemy starania zmierzające do sfinansowania inwestycji również ze źródeł zewnętrznych.

Często mieszkańcy budynków komunalnych pytają „kiedy będą remontowane ich budynki?”. Poniżej zestawienie budynków objętych planami termomodernizacyjnymi na najbliższe lata. Zestawienie to nie obejmuje budynków, które będą poddawane bieżącym remontom związanych z wymianą instalacji elektrycznej, gazowej, remontem klatek.

Obszar ABM 1

Obszar ABM 2

Obszar ABM 3

Obszar ABM 4

Brzeżna 6

Brzeżna 13

Brzeżna 43

Brzeżna 45

Wolności 1

Wolności 34 b-c

Wolności 58

Wolności 61 a

Wolności 68

Wolności 70

Wolności 72

Szpakowa 39

Wolności 87

Wolności 88a

Sienkiewicza 7

Kopernika 7

Kopernika 16

3-go Maja 4 b

3-go Maja 34

Wolności 103

Wolności 103 a

Wolności 116

Kopernika 29

Kopernika 30

Leśna 3

Nowobielawska 49

Nowobielawska 87

Ostroszowicka 5

Piastowska 39 a

Strażacka 4 a

Waryńskiego 24

Wiejska 8

Wiejska 17

Wiejska 27

 

 

Działamy i nie chcemy się zatrzymywać, bo do zrobienia jest jeszcze bardzo wiele. Podjęte kroki pozwalają mieć nadzieję, że jeżeli nikt tego nie zepsuje to w najbliższych latach zmienimy wraz z właścicielami oblicze kolejnych budynków.

Dziękuję w imieniu swoim i zespołu MZBM za zaufanie jakim obdarzyli nas właściciele nieruchomości, którymi mamy przyjemność zarządzać.