„NOWA” Pocztowa 8-8A

W 2021 roku rozpoczęliśmy przygotowania do przeprowadzenia remontu budynku przy ul. Pocztowej 8-8a w Bielawie. W marcu został opracowany audyt remontowy oraz na jego podstawie projekt budowlany uwzględniający m.in. wymianę źródeł ciepła oraz izolację termiczną budynku.
Przygotowana dokumentacja techniczna pozwoliła na ubieganie się o „premię remontową” z BGK. Po długiej procedurze formalnej i pozyskaniu źródeł finansowania na realizację projektu /marzec 2022r./ przystąpiliśmy do prac.
Po kilku miesiącach zakończono projekt pod kątem rzeczowym w ramach którego dokonano m.in.:
- modernizację ogrzewania (likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe)
- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
- ocieplenie fundamentów
- ocieplenie stropu
- ocieplenie ścian
- wymianę instalacji elektrycznej
- modernizację instalacji gazowej
- odwodnienie
Wartość prac wyniosła blisko 973.134,61 zł. Dzięki wcześniejszym staraniom pismem z dnia
17.11.2022r. z BGK zostaliśmy poinformowani o przyznaniu premii w związku z realizacją
przedsięwzięcia w wysokości 376.163,33 zł.
Dziś trwają prace przed budynkiem, które realizuje Urząd Miejski w ramach przebudowy podwórek.
Powstaną nowe chodniki oraz miejsca parkingowe. W przyszłym roku domkniemy kompleksową
modernizację budynku poprzez remont klatek schodowych.
Przygotowanie i realizacja projektu ze wsparciem zewnętrznym to proces trwający ok 2 lat z czego same prace budowlane to ledwo 6 miesięcy.
Obecnie trwają przygotowania do realizacji kolejnych remontów w podobnym zakresie na kilku
budynkach również z uzyskaniem wsparcia zewnętrznego.