Burmistrz Miasta Bielawa podaje do publicznej wiadomości ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w najem pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego przy ul. Kasztanowej 2-9 w Bielawie o powierzchni 4,05m². Przedmiotowe pomieszczenie gospodarcze jest pomieszczeniem murowanym, z krytym papą dachem o konstrukcji drewnianej. Pomieszczenie znajduje się w szeregu komórek, jest w dostatecznym stanie technicznym i nie jest wyposażone w instalacje.
  Zarządzenie nr 268/22 BURMISTRZA MIASTA BIELAWA z dnia 23 listopada 2022r. - Pobierz