Poniżej prezentujemy kolejną część informacji w zakresie remontów i inwestycji na zarządzanym przez nas zasobie. Jest to tylko wycinek tego co dzieje się na budynkach.
W trakcie są rozpoczęte działania termomodernizacyjne na kilku budynkach oraz wymiany pokryć dachowych, ale o szczegółach będziemy informować po ich zakończeniu.
Wszystkich, którzy chcieliby zadać pytanie typu "... a kiedy u nas ?" zapraszamy do kontaktu bezpośredniego gdzie przedstawimy jak wygląda sytuacja danej nieruchomości oraz kiedy mogą spodziewać się prac w budynku, w którym zamieszkują.
Jednocześnie chcielibyśmy podziękować wszystkim właścicielom nieruchomości, którymi zarządzamy za aktywność i współpracę przy planowaniu i realizacji inwestycji.