Jak przeprowadzić remont w lokalu.

Po raz kolejny odbyło się spotkanie z mieszkańcami wskazanymi do najmu lokali przeznaczonych do remontu. Spotkanie odbyło się dnia 08.11.2022 r. w siedzibie Administracji Budynków
Mieszkalnych przy ul. Piastowskiej 41 w Bielawie, a poprowadziła je przedstawicielka zarządcy, która bierze czynny udział w odbiorach prac budowlanych przed podpisaniem umowy.
Na spotkaniu omówione zostały obowiązujące procedury i zagadnienia formalno-prawne związane z przeprowadzeniem niezbędnych prac remontowych celem ułatwienia Państwu przebrnięcia przez wszystkie praktyki z tym związane i doprowadzenie do jak najszybszego podpisania umowy i zamieszkania w nowym lokum.