Wodomierz z odczytem radiowym - korzyść dla lokatora i zarządcy.

Szanowni mieszkańcy informujemy, że MZBM Sp. z o.o. prowadzi akcję wymiany wodomierzy lokalowych na przystosowane do odczytu drogą radiową . Dotychczas dokonano wymiany w budynkach stanowiących własność Gminy Bielawa ( prawie 1000 szt.) oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych , które wyraziły zgodę na wymianę.
Wymiana wodomierzy na te z odczytem radiowym przynosi duże korzyści i oszczędności mieszkańcom, właścicielom i ułatwia życie administratorom.

System radiowy pozwala odczytać dane ze wszystkich wodomierzy w danym budynku czy Wspólnocie jednocześnie, bez konieczności wchodzenia do mieszkań i spisywania każdego odczytu z osobna.

Dla lokatora odczyt radiowy wiąże się z jednym podstawowym udogodnieniem – nie trzeba czekać w domu na inkasenta dokonującego odczytów.

Dla zarządcy to same zalety: zyskuje dokładny bilans wody we wszystkich lokalach, dokonywany w tej samej godzinie i minucie i zapobiega takim sytuacjom jak błędny odczyt czy pomyłka przy ręcznym wprowadzaniu danych.

Korzyść obopólna: wszystkie odczyty są automatycznie zapisywane w systemie, a urządzenia wykrywają podstawowe nieprawidłowości w instalacji, takie jak przepływ wsteczny, wyciek lub przekroczenie przepływu maksymalnego.

Zachęcamy wszystkie chętne Wspólnoty do podejmowania uchwał na wymianę wodomierzy.