Zaproszenie


Społeczna Komisja Mieszkaniowa odbędzie się 05.12.2022r. o godzinie 15:00 w siedzibie Spółki MZBM

Do uczestnictwa w posiedzeniu SKM uprawnieni są wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do ubiegania się o lokale przeznaczone do najmu po wykonaniu niezbędnych prac remontowych.

Wnioskodawcy zakwalifikowani zapraszani są od godziny 15:15 w kolejności zgodnej z wykazem osób podanym do publicznej wiadomości.
Wejście za okazaniem dowodu tożsamości.

Lista osób zakwalifikowanych - Pobierz