Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. informuje o możliwości wynajęcia lokalu użytkowego, znajdującego się na parterze budynku przy ul. Wolności 57 w Bielawie. Lokal składa się z jednego pomieszczenia + przynależne wc o łącznej powierzchni 40,87 m². Dodatkowym atutem są miejsca parkingowe przy budynku.

Wyposażenie lokalu:
- instalacja elektryczna
- ogrzewanie
- okna PCV
- podłoga-panele

Czas trwania najmu - czas nieokreślony.
Wysokość stawki czynszu netto z tytułu najmu zł/m² - 12,50 zł/m² + opłaty za media.
Zasady aktualizacji wysokości stawki czynszu:
Wysokość stawki czynszu będzie podlegać obligatoryjnie corocznej waloryzacji o wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim i obowiązywać będzie od miesiąca następującego po ogłoszeniu nowego wskaźnika.
Termin płatności należności za lokal - do 10-tego każdego miesiąca.