Kolejna Wspólnota z promesą dofinansowania z "Czystego Powietrza" 

Pilotażowy program prowadzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych - pilotaż na terenie województwa dolnośląskiego" dał szansę na dotację na poprawę efektywności energetycznej dla budynków wielorodzinnych.

Spółka MZBM jako zarządca przygotowała dla zainteresowanych Wspólnot Mieszkaniowych dokumentację, która przynosi kolejne dobre informacje.

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Tkackiej 5 uzyskała wsparcie w wysokości 80.000 zł. Oszczędność zapotrzebowania na ciepło wyniesie 25,68%.
Jednocześnie informujemy, że w związku z wyczerpaniem wolnych środków, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu wstrzymał przyjmowanie kolejnych wniosków.