Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie ogłasza
"Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu pod przenośny kiosk handlowy na terenie targowiska miejskiego przy
ul. Kwiatowej, w Bielawie
Przetarg odbędzie się w dniu 26.05.2022r. o godzinie 10:00 w świetlicy MZBM Sp. z o.o. przy ul. 3-go Maja 48 w Bielawie - Pobierz