W związku z przeprowadzaną kontrolą instalacji gazowych w budynkach i lokalach mieszkalnych,informujemy, że wszelkie stwierdzone ucieki gazu w lokalach własnościowych, właściciele winni usuwać we własnym zakresie, natomiast w lokalach komunalnych i na częściach wspólnych usuwane będą przez Zarządcę.

Po usunięciu ucieku i wykonaniu próby szczelności instalacji należy przedstawić do Zarządcy dokument potwierdzający usunięcie usterki, podbity przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane we właściwej specjalizacji o prawidłowości wykonania robót.