Zapraszamy do udziału w konkursie!

 ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców.

Na czym polega konkurs ?  Chodzi o to, aby zebrać grupę sąsiadów ( przynajmniej pięcioosobową ), następnie wspólnie stworzyć projekt zazielenienia wybranego terenu na swoim osiedlu i złożyć wniosek. Czas na to zadanie: do 6 czerwca bieżącego roku.

Celem projektu jest:

  • zazielenianie publicznie dostępnych terenów osiedlowych;

  • zapobieganie utracie wody;

  • zbudowanie relacji sąsiedzkich poprzez stworzenie miniogrodów wokół budynków, które będą przestrzenią do nawiązywania relacji pomiędzy członkami danej społeczności.

Do zdobycia grant pieniężno-rzeczowy o maksymalnej wartości 1950 zł ! Na grant składa się:

• dofinansowanie na zakup roślin i elementów do aranżacji terenu,

• nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej.

Wszystkie projekty będą oceniane przez partnerów merytorycznych konkursu z katedry Architektury Krajobrazu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Szczegóły: https://zielonalaweczka.pl/przykladowa-strona/