Uwaga! Opłata targowa zawieszona!


Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. nie będzie pobierana opłata targowa.
Na podstawie ustawy z dnia 9 grudnia 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi innych sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw informujemy, że zawieszono pobieranie opłaty targowej, art. 31 zzm ust. 1 stanowi: " Od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1170 )".

Pozostałe opłaty pozostają bez zmian.

Wszystkim handlującym na bielawskim targowisku życzymy zdrowia, wytrwałości i jak największej ilości klientów, a klientom korzystającym z handlu na targowisku udanych zakupów w 2021 roku.

Przypominamy również o obowiązku zachowania odstępu oraz zasłaniania nosa i ust.

Unite Gallery Error: No gallery items found