Zapraszamy na posiedzenie Zespołu Opiniującego dotyczące wymiany lokali komunalnych na TBS w Siedzibie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Bielawie.
Do uczestnictwa w posiedzeniu uprawnieni są Wnioskodawcy, którzy zostali zakwalifikowani do ubiegania się o podnajem lokali mieszkalnych w budynku wybudowanym przy ul. Techników 8

Więcej informacji w załączeniu...


Wnioskodawcy zapraszani są 19.10.2020r. od godz. 15.15 w kolejności lokali zgodnej z wykazem podanym do publicznej wiadomości.

Wejście za okazaniem dowodu tożsamości.

 

Wykaz wnioskodawców ...