Osoby wskazane do najmu lokali:

  • po wykonaniu niezbędnych prac remontowych,

w oparciu o uchwałę XVI/147/2019 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 października 2019r. - Załącznik